Пазарувай със стил
dostawka
Магазин » Каталог » Условия за използване Магазини  Вход  |  Кошница  |  Плащане   
Условия за използване Условия за използване

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Pazaruvai.com предоставя Услуги на Потребителите посредством сайта си. Тези условия обвързват всички потребители за цялото време през което те ползват сайта, от първоначалното влизане до напускането му. Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на Pazaruvai.com, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на магазина или не, декларира че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние за всеки Потребител.
Основни дефиниции

"Потребител" е всеки, който е заредил в интернет страницата www.Pazaruvai.com.
“Стоки” са предлаганите чрез сайта продукти.
“Поръчка” е заявката за закупуване на избрания Продукт/Продукти при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
Предмет на общите условия
Общите условия регламентират отношенията,свързани с предоставянето на Продуктите от Pazaruvai.com чрез Сайта.
Достъп до сайта

Каталоговата част на Pazaruvai.com е достъпна за разглеждане от всички.
Пазаруването обаче е достъпно само за регистрирани потребители. Регистрацията дава възможност на Pazaruvai.com от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка, a oт друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги.
Стоки,обект на продажба

Обект на продажба са стоки, предлагани в сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Pazaruvai.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите.  

 1. Рекламация

 2. Клиент поръчал стока, може да откаже получаването след доставка, само в следните случаи:
  1. Aко доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката. В този случай всички транспортни разходи се поемат от търговеца.
  2. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация и да иска връщането й и възстановяване на платената от него сума, когато:
   • Стоката има съществен скрит дефект, купувачът има право да направи рекламация в срок до 48 часа от получаването на стоката. В този случай транспортните разходи по-връщането на продукта са за сметка търговеца.
   • В случаите на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ, купувачът може да упражни правата си в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. В този случай транспортните разходи по-връшането на продукта са за сметка на клиента.
   • Клиента има право да върне или замени стока, ако са спазени следните условия:
    • Запазен добър търговски вид (стоката и опаковката да не са повредени).
    • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
    • Запазена оригинална опаковка.
    • Транспортните разходи за връщането на стоката са за сметка на клиента.
  3. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена.
  4. Ако не е спазен срока, обявен за доставка
  5. Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок до 48 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.
  6. Всички разходи, които клиент е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на самият продукт са за сметка на клиента.
  7. Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже да получи и заплати поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката. При отказ за получаване се съставя констативен протокол в момента на доставката. Ако клиентът откаже подписването на протокола, се приема, че отказът му за получаване на стоката е неоснователен и той дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.
  8. При предявяване на рекламация потребителат може да претендира за:
   • Възстановяване на заплатената сума
   • Заменяне на стоката с нова
   • Отбив от цената

 3. Гаранция и Сервиз.
  1. Гаранция
   • Гаранционния срок е индивидуален за всеки продукт по отделно.
   • Ако няма упоменат гаранционен срок то продукта няма гаранция.
   • Гаранцията покрива само Фабрични дефекти.
   • Повреди възникнали при неправилна употреба или драскотини получени по време на експлоатация не се поемат от гаранцията.
  2. Сервиз - гаранционен и извънгаранционен
   • В рамките на гаранционния срок на съответния продукт, всички разноски по отстраняването и сервизирането на получилите се дефекти се поемат от Pazaruvai.com, освен в случаите когато се докаже че повредата не е причинена от производствен дефект, а от немарливо и лошо стопанисване на продукта.
   • Pazaruvai.com предлага на своите клиенти и схема за извънгаранционно сервизиране на закупените продукти, като клиента поема за своя сметка разходите по ремонтирането и транспортирането на продукта до и от съответния сервиз. От своя страна Pazaruvai.com се задължава да гарантира на клиента точното и коректно отремонтиране на съответния продукт.
   • Когато доставената стока е с гаранция, предложена от производителя/вносителя й и клиентът е редовно снабден с гаранционна карта, където са посочени адреси и телефони на гаранционните сервизи, той се обръща директно към посочените сервизи или пунктове.


 4. Регистрация и Защита на личните данни на Потребителите

  1. Пазаруването от www.Pazaruvai.com е обвързано със задължителна регистрация.
  2. При пазаруване Потребителят получава преимуществото еднократно да въведе своите данни. Това негово действие му гарантира съхранение на данните за доставка и тяхното автоматично попълване при следващо пазаруване.
  3. Регистрирането на нов Потребител става от формата за регистрация достъпна от заглавната страница или в процеса на поръчка на стока.
  4. Клиентът попълва задължително обозначените със " * " полета - те дават необходимата информация за изпълнението на поръчката му.
  5. По желание се попълват и останалите незадължителни полета.
  6. Клиентът може да се регистрира винаги по свое желание.
  7. Избора на уникално потребителско име и парола и тяхното съхранение зависи изцяло от Потребителят.
  8. "Потребител"(Клиент) по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта или използва услугите със свободен общ достъп.
  9. Потребителят (Клиентът) се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в сайта и натисне бутон РЕГИСТРАЦИЯ или ако използва услугите със свободен общ достъп.
  10. Каквато и да била лична информация, предоставена във връзка с изискванията за Вашата регистрация или при използването на сайта със свободен достъп, ще бъде използвана в съответствие със законовите изисквания в страната и нейното предоставяне от Вас е напълно доброволно.
  11. Препоръчваме на всички родители да дават указания на своите деца за безопасното и отговорно предоставяне и използване на личната им информация.
  12. Pazaruvai.com уважава личните данни на потребителите си.
  13. Pazaruvai.com няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информация за своите потребители без тяхното изрично предварително съгласие, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовата процедура.

 5. Права и задължения на Pazaruvai.com

  1. Предлагаме на своите Потребители сайта www.pazaruvai.com във вида, в който e и не носим отговорност по отношение на надеждността на неговото функциониране, условията за достъп до сайта, осигуряването на помощ, инструкции и други параметри.
  2. Pazaruvai.com има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.
  3. Pazaruvai.com има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
  4. Pazaruvai.com има право да закрие и/или изтрие информацията на за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.
  5. Pazaruvai.com има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителя е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама, или използва сайта за противозаконни цели, или против обществения морал.
  6. Pazaruvai.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира всякакви рекламни материали.
  7. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
  8. Pazaruvai.com не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
  9. Самият факт, че www.Pazaruvai.com е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.
  10. За предоставянето на своите услуги Pazaruvai.com събира, обработва, използва и съхранява Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail и данни за фактуриране. Тази информация се въвежда лично от Потребителя с изричното му съгласие.
  11. С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, Pazaruvai.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузера, и др.
  12. Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на сайта не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.
  13. Връзки в www.Pazaruvai.com може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна "www.pazaruvai.com ".


 6. Права и задължения на Потребителите
 7. Потребителите имат право да ползват услугите на www.Pazaruvai.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а също така  и други общовалидни ограничения.

  1. Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Pazaruvai.com.
  2. Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
  3. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. не оторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.
  4. Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
  5. Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на сайта.
  6. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.
  7. Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на Сайта в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация: Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и кореспонденция, Телефон за връзка, Актуален e-mail, данни за фактуриране и др., но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.


 8. Изменение на Общите условия

   Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Pazaruvai.com, като се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Pazaruvai.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.


 9. Бисквитки

  1. Какво представляват бисквитките?

   Бисквитките представляват малки текстови файлове, които се съхраняват от браузъра върху хард диска на компютър или друго устройство на потребителя. Има два вида бисквитки – постоянни и сесийни. Постоянните бисквитки позволяват разпознаване на потребителя като съществуващ за интернет страницата на Pazaruvai.com и при следващо използване не се налага логването му. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра или на мобилното устройство при посещаване на интернет страницата на Pazaruvai.com, но изчезват с края на посещението.

   Бисквитките, използвани от Pazaruvai.com, не съхраняват лични данни.

  2. За какво използваме бисквитки?
   • Pazaruvai.com използва бисквитки, за да разпознава потребителя, когато посещава интернет страницата ни.
   • Pazaruvai.com използва бисквитки, за да осигурява сигурността на предоставяните в интернет страницата си услуги.
   • Pazaruvai.com използва бисквитки, за да запомни предпочитанията на потребителя при използването на интернет страницата, без да е нужно да се въвеждат отново. След като веднъж потребителят е избрал език, на който да се показват менютата в навигацията на интернет страницата, чрез бисквитки, изборът се запомня.
   • Pazaruvai.com използва бисквитки за статистически и аналитични цели. Това позволява да се получи информация, за начина, по който потребителят използва интернет страницата. Тази информация може да включва: най–популярни страници на интернет страницата, брой преглеждания на страници, брой на кликове, брой на споделяне на съдържание, брой харесвания на страници и съдържание.
   • Pazaruvai.com събира информация за устройствата, достъпващи интернет страницата: тип на устройството (напр. смартфон, таблет, компютър), операционна система (напр. Android, iOS), интернет браузър, езикови настройки на браузъра и др.
   • Pazaruvai.com използва бисквитки с цел показване и измерване на реклами. Бисквитки могат да се използват и за да се анализира поведението на потребителите вследствие на видяна реклама в интернет страницата.

  3. Бисквитки на трети страни

   Pazaruvai.com не използва бисквитки на трети страни като част от услугите си.

   • GOOGLE ANALYTICS
    Позволява отчитане и анализ на потреблението на интернет страницата. Повече за начина, по който Google analytics използва бисквитки и как потребителят може да управлява информацията, изпращана до Google, може да бъде видяна от този линк.

   • FACEBOOK ANALYTICS
    Позволява отчитане и анализ на потреблението на интернет страницата. Информация за начина, по който Facebook използва бисквитки, може да бъде видяна от този линк.

  4. Как потребителят може да изтрие бисквитките?

   Потребителят може да контролира съхраняването на бисквитки на своите устройства. Това става чрез конфигуриране на настройките на интернет браузъра да не бъдат съхранявани бисквитки на дадено устройство. Бисквитките могат да бъдат изтрити по всяко време. Използването на Pazaruvai.com в поверителен режим също блокира запазването на бисквитки.

   Повече за бисквитките, включително и за това какви бисквитки има съхранени на дадено устройство и тяхното управление и/или изтриване, може да бъде видяно на следните линкове: www.allaboutcookies.orgwww.aboutcookies.org.

Продължи
Кошница Разгледай

Кошницата е празна
реклама
www.Pepo.bg
Най-продавано
 • Пръстен Danieli изработен от медицинска стомана 316L (DCR10899)
 • Пръстен халка от медицинска стомана (DFR18635)
 • Пръстен халка от медицинска стомана (DFR18678)
 • Пръстен Danieli изработен от медицинска стомана 316L (DCR9884)
 • Пръстен Danieli изработен от медицинска стомана 316L (DCR9622)
 • Обеци Студекс със сребърен обков цвят: Кристал (R204W)
 • Пръстен Danieli изработен от медицинска стомана 316L (DCR13950)
 • Сатенена верижка Danieli със закопчалка от медицинска стомана (DCN1192)
 • Верижка Danieli изработена от медицинска стомана 316L (DCN5915)
  Специално Разгледай
  Гривна Danieli изработена от медицинска стомана 316L (DCB13296)
  Гривна Danieli изработена от медицинска стомана 316L (DCB13296)
  46.00лв.
  41.40лв.
  Отзиви Разгледай
  Верижка Danieli изработена от медицинска стомана 316L (DCN2695-4.3mm60cm)
  С какво се доставят покупките и цена за доставката. ..
  5 от 5 звезди!
  Валута